DoGrade 2563

เมืองพลพิทยาคม

@
@

อัตลักษณ์ "ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม"

ปรัชญาโรงเรียน "บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์"

ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล

พบปัญหา/ติดต่อสอบถาม

โทร 062-1958360 หรือ Line ID:kanpr

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

35493