โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1215347562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2226344570
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3199362561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4177318495
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5173316489
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6192305497
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น64010531693
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย5429391481
รวมจำนวนนักเรียน118219923174

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.893.183.07
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.983.243.13
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.873.293.14
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43.233.363.31
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 53.13.343.26
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63.193.323.27
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.913.243.11
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย3.173.343.28