โรงเรียนสีชมพูศึกษา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1172183355
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2174188362
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3150202352
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 491145236
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 576128204
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 684144228
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น4965731069
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย251417668
รวมจำนวนนักเรียน7479901737

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.493.022.76
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.733.042.89
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.593.092.88
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.772.942.88
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.673.152.97
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.843.082.99
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.63.052.84
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.763.062.95