DoGrade 2565

ชัยบาดาลวิทยา

@
@

ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6

นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565

ให้เลือกดูผลการสอบแก้ตัวที่ปุ่ม ปี1ภาค2

และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

ให้เลือกดูผลการสอบแก้ตัวที่ปุ่ม ปี2ภาค2

อัพเดทข้อมูล 05/08/2565 เวลา 17.00 น....OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

89643