DoGrade 2563

เลยพิทยาคม

@
@

คำแนะนำในการตรวจสอบผลการเรียน

รหัสนักเรียน ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน คือ วว/ดด/ปปปป เกิด ของนักเรียน เช่น 08/09/2547

จากนั้นให้คลิกปุ่มเลือกภาคการเรียนที่ต้องการดู หรือ ดู ปพ.1 ผลการเรียนรวม

สอบถาม-แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร. 0810538088, 0849186966, 0856078009, 0882280535, 0654659745, 0646505090, 0864652499, 0649695354

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

56323