โรงเรียนปทุมราชวงศา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1155194349
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2159170329
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 393150243
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 484194278
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 571177248
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 686141227
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น407514921
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย241512753
รวมจำนวนนักเรียน64810261674

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.933.363.17
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.663.192.93
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.893.373.18
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.743.153.02
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.983.263.18
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.743.353.12
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.813.313.09
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.813.243.1