โรงเรียนปทุมราชวงศา
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1154192346
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2163170333
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 393150243
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 486196282
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 571176247
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 696144240
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น410512922
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย253516769
รวมจำนวนนักเรียน66310281691

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 133.383.21
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.683.182.94
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.93.373.19
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.683.132.99
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.973.273.18
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.523.272.97
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.853.313.11
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.73.223.05