DoGrade 2565

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

@
@

...::: ผลการเรียน :::....

Update 02พ.ค./2566

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าดูเกรดได้ให้ติดต่อวิชาการ

Back To School 2022...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

179010