DoGrade 2564

กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

@
@

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ระบบ DoGrade Online ปีการศึกษา 2564

สำหรับการตรวจสอบผลการเรียน 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

เพจ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม.สคสส หรือ ส่งข้อความติดต่องานทะเบียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

12670